บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถไฟ และอาคารสถานที่ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด


485 ซอยนวมินทร์ 37 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

485 ซอยนวมินทร์ 37 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559007951
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเซีย คลีน นิ่ง เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*