บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด"

บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับจ้างผลิต ออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด


235/32 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

235/32 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด

ได้แก่ 0105559008108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีลีฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*