บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด"

บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปลีก ส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด


89/1 อาคารว.วิโรจน์ ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/1 อาคารว.วิโรจน์ ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ได้แก่ 0105559008116
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กตัญญูโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*