บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด"

บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผ้าใบทุกชนิด สินค้าที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ยานพาหนะและก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด


48/831 ซอยเสรีไทย 41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/831 ซอยเสรีไทย 41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559008132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชียอินดัสเทรียลโปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*