บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด"

บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิต ปั่นเส้นด้าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด


704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ได้แก่ 0105559008167
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*