บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารและระบบภายในอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด


33/4 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/4 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559008248
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หนิง หย่วน ดีเวลลอปเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*