บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด


75/59 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิต ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/59 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิต ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559008311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเพอเรอร์ คีย์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*