บริษัท ริคโค่เวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ริคโค่เวล จำกัด"

บริษัท ริคโค่เวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ริคโค่เวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ริคโค่เวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายบรรจุภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ริคโค่เวล จำกัด


632 ซอยเอกชัย 46 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ริคโค่เวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

632 ซอยเอกชัย 46 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ริคโค่เวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ริคโค่เวล จำกัด

ได้แก่ 0105559008329
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ริคโค่เวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ริคโค่เวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*