บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด"

บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า อาคาร สถานที่ เพื่อทำการค้า หรือทำธุรกิจอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด


186/115 ซอยรามคำแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

186/115 ซอยรามคำแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด

ได้แก่ 0105559008345
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไนท์ กรุ๊ป 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*