บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด"

บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก ผลิตภัณฑ์ประเภท ครีม กาแฟ ชา เครื่องดื่ม อาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด


7/4 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/4 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด

ได้แก่ 0105559008388
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ โกลเด้นแพ็ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*