บริษัท เอชดีทู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอชดีทู จำกัด"

บริษัท เอชดีทู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอชดีทู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอชดีทู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ สถาปัตยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอชดีทู จำกัด


129 ซอยเอกชัย 72 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอชดีทู จำกัด ตั้งอยู่ที่

129 ซอยเอกชัย 72 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอชดีทู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอชดีทู จำกัด

ได้แก่ 0105559008396
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอชดีทู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอชดีทู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*