บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด"

บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขาย ผลิต ติดตั้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสื่อสารโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด


466/358 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

466/358 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด

ได้แก่ 0105559008418
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีอาร์ โมบาย ซิสเต็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*