บริษัท 99 สตาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 99 สตาร์ จำกัด"

บริษัท 99 สตาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 99 สตาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 99 สตาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการจัดพิมพ์เอกสาร แปล รับรองเอกสารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 99 สตาร์ จำกัด


3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 99 สตาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยลาดพร้าว 52 (นิเวศน์ 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท 99 สตาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 99 สตาร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559008469
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 99 สตาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 99 สตาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*