บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด"

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทำงานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด


218 ซอยเพชรเกษม 63/4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

218 ซอยเพชรเกษม 63/4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

ได้แก่ 0105559008515
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*