บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด


300/20 ซอยลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

300/20 ซอยลาดพร้าว 20 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559008591
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นีซซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*