บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด"

บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก หอพัก อพาร์ทเม้นท์ รวมทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด


46/285 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/285 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด

ได้แก่ 0105559008612
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไวท์โฮม เพลส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*