บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด"

บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาสินค้า รับจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าทุกประเภท งานศิลปะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด


59/181 หมู่บ้านพนาสนธิ์ วิลล่า3 ซอยนิมิตใหม่3/2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/181 หมู่บ้านพนาสนธิ์ วิลล่า3 ซอยนิมิตใหม่3/2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559008647
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพี สุริยะ โปรโมชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*