บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด"

บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก ขายส่ง ส่งออก พลอยอัญมณี และเครื่องประดับต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด


907 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

907 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559008655
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซน์ เจมส์ แอนด์ จีเวลส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*