บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด"

บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ โรงแรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวามทั้งจัดทัวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด


388/12 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด ตั้งอยู่ที่

388/12 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด

ได้แก่ 0105559008663
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กุ้ย จง ไท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*