บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เช่า ให้เช่า รวมทั้งเป็นตัวแทน นายหน้า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


855/77 หมู่บ้านเดอะมิราเคิล ซอยบางแค16 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

855/77 หมู่บ้านเดอะมิราเคิล ซอยบางแค16 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105559008671
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอนฟิเดนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*