บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด"

บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการกิจกรรมวิชาชีพบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด


55/68 คอนโดแอสปายสาทร-ตากสิน ชั้นที่ 7 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/68 คอนโดแอสปายสาทร-ตากสิน ชั้นที่ 7 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559008761
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอแซค แอ๊คเค้าติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*