บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด"

บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด


194 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

194 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559008779
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชคดี โบรคเกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*