บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด"

บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ทำแอฟพลิเคชั่นออนไลน์ เกมส์ออนไลน์บนมือถือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด


78 ถนนพระรามที่2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

78 ถนนพระรามที่2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559008906
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัน โอ วัน แล็บส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*