บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด"

บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เสริมความงาม รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด


31/14 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/14 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559008931
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟรีฟลาย อีโวลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*