บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด"

บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รถเช่า ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด


14 ซอยรามคำแหง 118 แยก 11-1-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 ซอยรามคำแหง 118 แยก 11-1-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด

ได้แก่ 0105559008957
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีซีอาร์ การขนส่ง และการค้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*