บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด"

บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด


1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559008990
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*