บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และ ตกแต่ง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด


5/5 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง BIZ TOWN ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ซอยปราโมทย์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/5 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง BIZ TOWN ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ซอยปราโมทย์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559009023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศุภฤกษ์ ก่อสร้าง และ ตกแต่ง (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*