บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด"

บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบ ตกแต่งภายในและภายนอกสถานที่ ขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด


729/3 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด ตั้งอยู่ที่

729/3 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด

ได้แก่ 0105559009066
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันพัฒน์ (59) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*