บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด"

บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการบริหารโครงการ ควบคุมดูแลงาน ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด


178 ซอยลาดพร้าว 84(สังคมสงเคราะห์ใต้1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

178 ซอยลาดพร้าว 84(สังคมสงเคราะห์ใต้1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด

ได้แก่ 0105559009163
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*