บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด"

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจประกอบกิจการซื้อ ขาย คอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด


9/31 หมู่ที่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/31 หมู่ที่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559009210
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกรนด์ทูเก็ตเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*