บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตัวแทนสื่อโฆษณา ผลิตสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด


603/96 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

603/96 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559009236
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตางค์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*