บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด"

บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับอัดรูปภาพ ถ่ายภาพ จัดทำอัลบั้ม และจำหน่ายอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด


14/1 หมู่ที่ 6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/1 หมู่ที่ 6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด

ได้แก่ 0105559009244
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอชพี คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป สองศูนย์หนึ่งหก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*