บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด"

บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดหา ที่ดิน อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด


414/85 หมู่บ้านรื่นฤดี 6 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

414/85 หมู่บ้านรื่นฤดี 6 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด

ได้แก่ 0105559009279
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮเอเจ้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*