บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนนำเข้า ส่งออก สินค้าทางเกษตร เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด


39/326 ซอยนวมินทร์ 163 แยก 13-3 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/326 ซอยนวมินทร์ 163 แยก 13-3 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559009309
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*