บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด"

บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด


10/344 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/344 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559009350
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ เกรท เดสทิเนชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*