บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านเสริมสร้างความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด


153/6 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

153/6 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 7 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559009376
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมปป์ โกลบอล อิงลิช โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*