บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด"

บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่ากล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง อุปกรณ์สำหรับตัดต่อ อุปกรณ์อื่นสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด


149 ซอยพัฒนาการ56 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

149 ซอยพัฒนาการ56 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559009406
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*