บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด"

บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ให้บริการตู้ตุ๊กตาหยอดเหรียญ ตู้คาราโอกะ ของเล่นเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด


956/15 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

956/15 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559009457
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มา อมิวส์เม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*