บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด"

บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งข้าวเปลือก แลธธัญพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด


861/8 ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

861/8 ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด

ได้แก่ 0105559009490
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีนฟีลด์ แพลเน็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*