บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว รับทำโค้วต้า พิสูจน์สัญชาติ ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด


688/14 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

688/14 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559009511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ถาวรคอนแทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*