บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด"

บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้าตัวแทนจำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด


33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 35 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 35 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559009589
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิ เพาเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*