บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด"

บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้าและส่งออก พืชผลทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด


188/38 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/38 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด

ได้แก่ 0105559009597
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาทิลักษณ์ 4 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*