บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด"

บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนต่างประเทศ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบเพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด


126 พีจี พระราม9 คอนโดมิเนียม อาคารเอ ชั้น8 ห้องเลขที่ 144/110 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

126 พีจี พระราม9 คอนโดมิเนียม อาคารเอ ชั้น8 ห้องเลขที่ 144/110 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0105559009651
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชีย อินไซท์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*