บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด"

บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ที่ปรึกษาการบริหารโครงการวิจัย จัดทำองค์ความรู้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด


13 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49-4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ตั้งอยู่ที่

13 ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49-4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ได้แก่ 0105559009660
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*