บริษัท ซันริกิชะ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันริกิชะ จำกัด"

บริษัท ซันริกิชะ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันริกิชะ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันริกิชะ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย รถตุ๊กๆ รถยนต์ และอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันริกิชะ จำกัด


111/526 ซอยลาซาล32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันริกิชะ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/526 ซอยลาซาล32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ซันริกิชะ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันริกิชะ จำกัด

ได้แก่ 0105559009678
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันริกิชะ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันริกิชะ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*