บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดูแลบริษัท บริหารจัดการ อาคาร ที่ดินและที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ของอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด


1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 12 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559009708
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟูจิตะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*