บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด"

บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องเรือน เคหภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด


8/18 หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส วิภาวดี ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/18 หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส วิภาวดี ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559009724
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมนี่ เมนี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*