บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"

บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด


1249/138 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ เอ ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1249/138 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ เอ ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559009767
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลัคกี้ คอนซัลแทนซี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*