บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด"

บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ เสันใยไนล่อน เคมีย้อม น้ำมันหล่อลื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด


726/5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

726/5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด

ได้แก่ 0105559009813
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สกาย ไฮ แอลเอชเอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*