บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 26,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย ที่ดินเพื่อจัดแบ่งขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด


51/1 หมู่ 6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/1 หมู่ 6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105559009821
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค พลัส เค พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*